Hall of Fame

Mångkamp

Regler


4 kamp i sporterna Beachvolleyboll, Beachbadminton, Boccia, samt ”Följa John - Klättring”.

Varje lag kan få max 2 poäng i varje gren som räknas samman till slutet och mest poäng vinner.

 

Generella regler: Volleyboll, Badminton, Boccia


De tävlande räknar själva poäng och rapporterar dem efter varje match till personal.


Regler finns tillgängliga och utskrivna i anläggningen.

Vid frågor och funderingar på reglerna fråga personal


 • Man spelar i 2-mannalag.
 • Två matcher per sport.
 • Tid per match är 10 minuter.
 • Motståndare slumpas.
 • Upp till 6 lag tävlar samtidigt på de 3 beachplanerna.
 • Till skillnad mot en vanlig match spelar man inte till ett visst antal poäng/set utan man fortsätter räkna poäng tills 10 minuter har gått.


Start


När lagen är uppställda enligt det slumpade schemat startar alla samtidigt vid signal att tiden startat.


Slut


När 10 minuter har gått lyder ny signal och matcherna avslutas direkt. Stående poäng gäller. Eventuell boll som är i spel vid slutsignal “dör” och räknas inte till poängen.


Poäng


Den som har mest poäng i varje enskild match vinner 1-mångkampspoäng.

Beachvolleyboll


 • Spelet går ut att få ner bollen på motståndarens planhalva. Det lag som lyckas med det vinner en poäng.
 • Det lag som vann den senaste poängen servar.
 • Lagen har tre slag på sig att få bollen över nät.
 • Beachvolley spelas med händerna, men man får ta bollen med alla delar av kroppen.


Regler - Fördjupning


 • På planen har spelarna inga bestämda positioner. 
 • Alla får blocka, serva och smasha. 
 • Alla delar av kroppen får användas (förutom vid serve) vilket innebär att man till exempel kan rädda bollen med foten.
 • Om servrätten går över “roterar” laget som vann bollen vem som servar.
 • Bollen ska träffas med ett kort tillslag, det är inte tillåtet att hålla i eller fösa bollen.
 • Serven får nudda nät så länge den går över nätet.
 • Vid fingerslag över nät måste bollen gå i axlarnas riktning.
 • Man får bara droppa/peta bollen med knuten hand, knogar eller nedre delen av handflatan. Det är alltså inte tillåtet att peta bollen över nät med fingrarna.
 • Block räknas som ett slag med skillnaden att samma spelare får röra bollen två gånger.
 • Det är ej tillåtet att block en serv.
 • Det är ej tillåtet att slå över en serv till motståndarsidan direkt ifall bollen är helt ovanför nätet och inom 3 meter ifrån nätet.

Beachbadminton


Spelas på beachvolleybollplan.

Poäng

 • Poäng ges på varje boll vid “Foul”.
 • Om bollen träffar planytan är det en Foul för laget på den träffade sidan.
 • Att nudda nätet med kroppen, racket eller övrigt man har på sig är en Foul.
 • Att nudda bollen med kroppen, eller övrigt man har på sig är en Foul, även om man är utanför planen.
 • Laget bara ett slag på sig att få över bollen till andra planhalvan, dubbelslag eller flera slag på rad räknas som Foul.
 • Serv ovanför midjan räknas som Foul.

Serv

 • Serv görs under midjan.
 • Man servar bollen från den sida där den landar i sanden oavsett vem som vinner poängen.
 • Serv görs med en fot på den bakre linjen(och andra foten bakom linjen).
 • Man turas om inom laget att serva varannan boll.
 • Serven får läggas varsomhelst på motståndarnas planhalva.

Boccia


Spelas på beachvolleybollplan.


 • Spelet går ut på att få sitt lags klot närmare målkulan (lillen) än motståndarlagets närmsta klot.
 • 1 - 4 poäng per omgång. 
 • Spelet börjar med att man lottar vem som börjar kasta lillen. En spelare i det laget som vann lottningen ritar en ring i sanden och kastar lillen.
 • Lillen får kastas inom hela beachvolleybollplanen men minst en meter ifrån linjerna och minst 2 meter ifrån starten.
 • Alla utkast sker från ringen denna omgång och man måste stå med båda fötterna i ringen när man kastar. (Nästa omgång ritar man en ny ring)
 • Det är sedan det lag som inte är närmst som kastar nästa klot.
 • När alla spelare kastat sina klot är omgången slut och man räknar ihop poängen innan nästa omgång börjar.’
 • Bollar som hamnar utanför beachvolleybollplanen är ur spel.

Följa John


Utspelas på klätterväggen med en deltagare i taget.

Tävlande ska på tid försöka ta sig från ena sidan av klätterväggen till andra, en sträcka på 25 meter i sidled.


Vid fler än 6 deltagande lag kan “Följa John” genomföras av de lag som “vilar” mellan matcher. Vid 6 eller färre genomförs grenen i efter att de andra grenarna är klara.


Start


Deltagaren ska ha händerna på utmarkerade hand och fotgrepp och börjar sedan klättra vid signal att tiden har startat.


Slut


Tävlingen är över och klockan stoppas när deltagaren nuddar det utmarkerade slutgreppet eller faller och nuddar marken.


Tiden vid “Slut” noteras för varje deltagare och summeras i laget.

Klättrad sträcka mäts och noteras för varje deltagare och summeras i laget.


Vid fall innan slutgreppet är nått mäter man till sidan närmast Start på greppet närmast målet som deltagaren nuddat. Det räcker alltså att nudda ett grepp för att det ska räknas till den klättrade sträckan.


Poäng


För varje deltagare i laget som tar sig hela vägen och nuddar slutgreppet får laget 1-mångkampspoäng.

Utslagstävling - noteringar

Utifall att flera lag i mångkampens slut skulle ha lika många poäng kommer resultatet från “Följa John” fungera som utslagstävling. Först går man på klättrad sträcka där det lag som har längst sträcka vinner. Vid lika sträcka, t.ex. om båda lagen har klarat hela sträckan, vinner det lag som klättrade på kortast tid.