Priser - Klättring

Engångsbesök

Entré


Vuxen:               100 kr

Junior/Senior:  80 kr

Utrustning

Hyra


Klätterskor:    35 kr

Kritpåse:         10 kr

Ett barn t.o.m. 6 år går in gratis med betalande vuxen, ev hyra av utrustning tillkommer.


OBS! Barn under 12 år endast i vuxet sällskap.

Medlemskort & Klippkort


Korten är digitala och hanteras via 'Mina Sidor' eller Gymcontrol-appen i din smartphone.

Vuxen / Ordinarie


6 månader:      2 100 kr

12 månader:     3 600 kr

Autogiro(1 år): 300kr / månad 

Autogiro:           400 kr / månad


10 kort:                900 kr

25 kort:               2 000 kr

Junior & Senior


6 månader:      1 680 kr

12 månader:     2 880 kr

Autogiro(1 år): 240kr / månad

Autogiro:           320 kr / månad


10 kort:                720 kr

25 kort:               1 600 kr

Under webbshop sidan finns mer information om onlineköp men det går lika bra att köpa på plats.

Junior & Senior är 20% billigare än Ordinarie men går bara att köpa i anläggningen då webbshopen inte stödjer ålderskontroll i dagsläget.

Kort- Föreskrifter


Gemensamt alla kort

 • Kort är personliga, med undantag för Junior-klippkort som får användas av flera juniorer.
 • Går inte att förlänga.
 • Man kan inte föra över kort till en annan person.


10-klippkort

 • Gäller i 12 månader.


25-klippkort

 • Gäller i 24 månader.


Halvårskort

 • Kortet gäller 6 månader från nästa månad.
 • Infasningsavgift tillkommer för innevarande månad.
 • Går att frysa max 3 månader.


Helårskort

 • Kortet gäller 12 månader från nästa månad.
 • Infasningsavgift tillkommer för innevarande månad.
 • Helårskort går att få som 'Autogiro - Bundet helår' till priset utslaget på 12 månader.
 • Går att frysa max 6 månader.


Autogiro - Bundet helår

 • Inkluderar även föreskrifter för 'Helårskort'.
 • Efter 12 månader går kortet över till 'Autogiro - Ej bundet' och månadsavgiften höjs. För att undvika förhöjd månadsavgift avsluta autogirot eller teckna nytt årskort i god tid.
 • Tecknande av autogiro görs med kredit/debit-kort.
 • Autogirodragning görs runt 25'e varje månad i förskott för nästa månad.
 • Uppsägning
  • Kan ske först efter 12 månader. 
  • Uppsägning sker på plats i anläggningen, alternativt via telefon eller mail.
  • Uppsägning av autogiro som sker nära autogirodragningen i aktuell månad kan innebära att dragningen hinner gå igenom för närmsta månad som inte är betald. Uppsägning bör därför ske innan 15’e varje månad för att undvika en extra betalning.
  • Sägs medlemskapet upp 31 Oktober är Nov redan är betalt och November blir sista månaden.Sägs medlemskapet upp 1 Nov är Nov redan är betalt och kunden kommer få en till betalning i slutet av november för December som blir sista månaden.
 • Frysning av Autogiro:
  • Frysning av autogiro som sker nära autogirodragningen i aktuell månad kan innebära att dragningen hinner gå igenom för närmsta månad som inte är betald.
  • För att frysa närmsta månad som ej är betald bör frysningen därför ske innan den 15’e varje månad. Frysning av februari bör därför ske innan 15’e januari.


Autogiro - Ej bundet

 • Inkluderar även föreskrifter för 'Autogiro - Bundet helår'.
 • 1 månad uppsägningstid.
 • Kan max frysas 3 månader per kalenderår.


Frysa / Pausa kort

 • Kostar 200 kr.
 • Satt slutdatum på frysning går inte att ändras i efterhand

 • Kort fryses hela månader (t.ex. 1 januari - 1 februari)


Frysa / Pausa Kort - vid Skada

 • Har du skadat dig/blivit sjuk som gör att du inte kan träna kan du frysa kortet utan kostnad.
 • Intyg från läkare behövs.
 • Maxlängd på frysning är 6 månader.
 • Satt slutdatum på frysning går inte att ändras i efterhand