Regler & Villkor

Klättring


Här hittar du regler och information om klättringen.

Beachplaner


Här hittar du regler och information om beachplanerna.

Avtalsvillkor


Här hittar du modulens avtalsvillkor. Läs innan du genomför ett köp.

All träning sker på egen risk.

Modulen ansvarar inte för skada som åsamkats kunden p.g.a. olycksfall till följd av annan kunds agerande eller underlåtenhet att följa ordningsregler och säkerhetsföreskrifter.