Regler Klättring

Bouldering - Regler


Även om bouldering sker nära marken så är det ändå viktigt att du som bouldrar tänker på din och andras säkerhet.


All träning sker på egen risk. Modulen ansvarar inte för skada som åsamkats kunden p.g.a. olycksfall till följd av annan kunds agerande eller underlåtenhet att följa ordningsregler och säkerhetsföreskrifter. Läs mer under Avtalsvillkor.

Var uppmärksam


Stå aldrig under någon som boulderar.

Titta alltid uppåt när du går runt hörn och liknande.

Håll mattorna fria från föremål


Lämna aldrig utrustning på mattorna.

Landa på fötterna


Chansa aldrig mot ett grepp när du är högt uppe så du riskerar att falla okontrollerat.

Spotta varandra


Inomhus är spottarens främsta uppgift att hålla landningszonen fri.

Håll uppsikt över barnen


Boulderingmattorna ska aldrig användas som lekplats.

Lämna företräde


Klättra aldrig under någon.

Klättrare på väggen har alltid företräde.

Klättra ner


Klättra ner så långt du kan för att minska belastningen på rygg och knän vid nedhop.

Klättra med barn


En klätterhall är en spännande och rolig miljö.

Den är dock inte en lekplats och kan vara farlig om man är ouppmärksam eller vårdslös. Du som vuxen har ett ansvar för både barnens och din egen säkerhet. Därför måste du se till att reglerna följs för att ditt besök ska bli så säkert och trivsamt som möjligt för alla.


Extra regler - barn under 12 år


Vid få besökare i hallen kan nedan regler ses mer som riktlinjer.


  • Bouldering rekommenderas inte för barn under 12 år. Det är tillåtet att vara yngre, men du som vuxen måste vara medveten om att väggar och mattor inte är anpassade för barnens längd och vikt, så klättra endast halva vägen upp.
  • Klättra endast en person åt gången. Klättra inte under varandra.

  • Spring inte. Springande barn är en risk för dem själva och resten av besökarna.

  • Vid bouldering med barn under 12 år gäller en aktiv vuxen per barn. Kommer du hit med fler än ett barn får endast ett barn vara aktivt åt gången medan de andra barnen får vänta på sin tur utanför mattorna på golvet.
  • Barn måste ha en vuxen som ”spottar” hela tiden. Den som spottar måste också se till att inte hamna i vägen för andra klättrare. Se bouldering regler.

Fråga personalen


Även om personalen inte har tid att ge kurser eller utbildningar finns de på plats för att hjälp till.

Om något är oklart tveka inte att fråga.