Klätterskola Västbo Klätterklubb 


Tillsammans med Västbo Klätterklubb håller vi i en Klätterskola.
Föreningen klättrar i anläggningen på bestämda dagar och tider.

Med start 22 januari 2024 har vi 3 grupper där vi tar emot barn i åldrarna 7 till 17 år.
Ledare är med och styr träningen.


Pris


200kr för obligatoriskt årsmedlemdlemskap i Västbo Klätterklubb.

500 kr/termin i träningsavgift(10 veckor).

Utrustning så som skor m.m. lånas gratis träningen.


Mer information och anmälan hittas här


https://vastboklatterklubb.se/