Avtalsvillkor

Modulen Beach & Klättercenter Avtalsvillkor


Modulen Beach & Klättercenter nämns som Modulen i avtalsvillkoren. 


1. Allmänt

Följande Allmänna avtalsvillkor gäller för de kunder som köper medlemskort/träningskort/dagsinträde eller på något sätt besöker Modulen.

Träning sker i enlighet med dessa villkor och de villkor som framgår av avtalet.

Modulen äger rätten att ändra villkoren och eventuella ändringar skall då meddelas via mail till kunden 30 dagar i förväg.

- förutom ändringar på autogiropris - (se punkt 4)

- förutom ändringar på öppettider och utbud - (se punkt 6)

Detaljerade avtalsvillkor gällande Modulens medlemskort/träningskort finns att läsa under Föreskrifter - Medlemskap.


2. Medlemskort / träningskort

Ett medlemskort/träningskort köps till det pris som är gällande vid köptillfället.

Giltighetstiden framgår i avtalet och kan ej förlängas.

Ett medlemskort/träningskort kan inte föras över till en annan medlem.

Eventuellt kvarstående klipp på klippkort som passerat utgångsdatum går ej att få tillbaka.

Halvårskort kan max frysas 3 månader.

Helårskort kan max frysas 6 månader.

Obundet autogiro kan frysas max 3 månader per kalenderår.

Kort fryses hela månader (t.ex. 1 januari - 1 februari).


3. Betalningsvillkor

Medlemskortet/träningskortet betalas med kort eller via autogiro i förskott + infasningsavgift för aktuell månad.


4. Autogirobetalning & Uppsägning

Dragning sker månadsvis i förskott från angivet betalkort, dragningen sker mellan den 25 och 31 varje månad.

Det är kundens ansvar:

 • att tillräckligt med pengar finns på kontot på förfallodagen.
 • att kontrollera att dragningen genomförts enligt betalplan.
 • att vid utebliven betalning, se till att månadsavgiften betalas.
 • att meddela eventuella ändringar av betalkort / bankkonto.nr eller personuppgifter.

Vid utebliven betalning, spärras kortet tills avgiften betalats.

Kunden är skyldig att betala för tiden kortet varit spärrat.

Autogiro gäller tillsvidare med 1 månads uppsägning.

Uppsägning sker via kassan på Modulen eller via Modulens mail: john@modulen.se

Modulen har rätt att säga upp ett autogiro vid upprepade missade betalningar.

Eventuella ändringar av pris meddelas till autogiroinnehavare via mail 4 månader i förväg.


5. Ordnings- & säkerhetsregler

Kunden förbinder sig att följa de säkerhetsföreskrifter och förhållningsregler som finns på Modulen och på Modulen hemsida under fliken “Regler & Villkor - Bouldering Regler” och “Regler & Villkor - Förhållningsregl Beachplaner”.

Modulen har rätt att stänga av kunder som inte följer Modulens förhållningsregler och säkerhetsföreskrifter.


6. Ändringar i öppettider & utbud

Modulen äger rätten att göra ändringar i öppettider och utbud.

Ändringar meddelas via Modulens hemsida, facebooksida och på Modulen.


7. Frysning & förlängning

Klippkort går inte att frysa.

Läs mer under Föreskrifter - Medlemskap.


8. Ansvar & ansvarsfriskrivning

All träning sker på egen risk. Modulen ansvarar inte för skada som åsamkats kunden p.g.a. olycksfall till följd av annan kunds agerande eller underlåtenhet att följa ordningsregler och säkerhetsföreskrifter. Modulen förbehåller sig rätten att avbryta träning som innebär fara för kundens liv. Kunden har eget ansvar att se till att uppsatta regler och säkerhetsföreskrifter är lästa och förstådda. Varje kund ansvarar själv för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan utöva de aktiviteter som de väljer i anläggningen.

Modulen ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller annan anledning, eller för skador på kundens tillhörigheter.

Modulen ansvarar inte för avbrott i träningsmöjligheter som beror på omständigheter som är utanför Modulens kontroll, såsom vattenskada, brandskada eller annan skada på träningsanläggningen, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighetsbeslut.


9. Behandling av personuppgifter

Läs Modulens "Personuppgiftspolicy".


10. Misskötsel - avstängning /straffavgift

Anläggningen har kameror med molnbaserad backup och misskötsel kan innebära avstängning utan ersättning och eller straffavgifter. (skadegörelse/stöld polisanmäls självklart)

Stickprover genomföras varpå medlemskap eller redan gjord betalning ska kunna visas upp. All form av betalning/inloggning ska alltså göras innan passet och inte efter.

Exempel på misskötsel:

 • Nedskräpning
 • Skadegörelse.
 • Stöld.
 • Vistas på ställen markerade med personal / ej tillträde etc, t.ex. bakom klätterväggarna eller ovanpå omklädningsrummen.
 • Beträda beachplanerna utan att ha en aktiv bokning.
 • Lämna utrustning på beachen som inte ska vara där.
 • Ej kratta efter sig på beachen.
 • Släppa in ej betalande besökare, undantag för dina bekanta icke medlemmar som ska spela beachvolley med dig, så länge som de betalar för sig.
 • Utanför ordinarie öppettider ska varje besökare själv låsa upp och öppna dörren även om besökaren bakom dig ber dig hålla uppe dörren och påstår att hen är medlem.