Projektstöd

Leader/EU-bidrag


Modulen har fått bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, genom Leader Västra Småland.


Leader/EU-bidrag finns till för att främja landsbygden och i Modulens fall hjälpte ett projektstöd till med att finansiera nödvändigheter så som omklädningsrum och toaletter m.m. vilket bidrog till att anläggningen kunde bli av.


Vill du eller ditt företag/organisation ansöka om bidrag kontakta ert närmsta leaderkontor för att påbörja en ansökan, Modulen sökte via https://www.leadervastrasmaland.se.


Nedan finns ett par bilder från projektet, för mer bilder se Facebook och Instagram.