Personuppgiftspolicy

Modulens Personuppgiftspolicy


Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du tecknar ett medlemskap, när du väljer att handla i vår kassa, när du kontaktar oss eller någon annan av Modulens tjänster där du lämnar personuppgifter.

Detta kan vara:

  • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
  • Betalningsinformation - fakturainformation, bankkontonummer, etc.
  • Information om varor/tjänster - detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
  • Historisk information - dina köp och din betalningshistorik.
  • Information om hur du interagerar med Modulen - hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten.

 

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften.

 

Barn under 16 år behöver målsmans samtycke för att bli registrerade som medlemmar hos Modulen.

 

När hanterar vi dina personuppgifter?

  • Tecknande av medlemskort/träningskort
  • Medlemsregister
  • Fakturering
  • Statistik för utveckling av Modulen
  • Incidentrapportering

 

Vilka kan ta del av din information?

Modulen och Modulens personal.

Medarbetare till Modulen har med olika behörigheter tillgång till dina personuppgifter.

De uppgifterna som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi skall kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

För de personuppgifter som delas med tredje part gäller deras dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.

Myndigheter, Modulen kan komma att behöva lämna information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

 

Vad vi INTE kommer att göra med din data

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas så länge de är nödvändiga för oss att utföra våra åtagande gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Som registrerad medlem med medlemskort/träningskort sparas du så länge du har gällande kort.

Din information raderas efter 1 år av inaktivitet.

 

Dina Rättigheter

Du har rätt att få tillgång till din data och begära en kopia på de uppgifter vi tillhandahåller gällande dig, kopian är gratis att begära.

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Du har rätt att bli raderad.

Du har rätt att vända dig till Modulen och be att alla dina uppgifter raderas - om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden.

 

Kontakta oss

Maila john@modulen.se om du har frågor angående vår personuppgiftspolicy.