Denna information är relevant för både ditt besök och ditt medlemskap hos oss

Läs för att veta vad som förväntas av dig.

Föreskrifter - Medlemskap


Gemensamt alla kort

 • Kort är personliga, med undantag för Junior-klippkort som får användas av flera juniorer.
 • Går inte att förlänga.
 • Man kan inte föra över kort till en annan person.


Halvårskort

 • Kortet gäller 6 månader från nästa månad.
 • Infasningsavgift tillkommer för innevarande månad.
 • Går att frysa max 3 månader.


Helårskort

 • Kortet gäller 12 månader från nästa månad.
 • Infasningsavgift tillkommer för innevarande månad.
 • Helårskort går att få som 'Autogiro - Bundet helår' till priset utslaget på 12 månader.
 • Går att frysa max 6 månader.


Autogiro - Bundet helår

 • Inkluderar även föreskrifter för 'Helårskort'.
 • Efter 12 månader går kortet över till 'Autogiro - Ej bundet' och månadsavgiften höjs. För att undvika förhöjd månadsavgift avsluta autogirot eller teckna nytt årskort i god tid.
 • Tecknande av autogiro görs med kredit/debit-kort.
 • Autogirodragning görs runt 25'e varje månad i förskott för nästa månad.
 • Uppsägning
  • Kan ske först efter 12 månader. 
  • Uppsägning sker på plats i anläggningen, alternativt via telefon eller mail.
  • Uppsägning av autogiro som sker nära autogirodragningen i aktuell månad kan innebära att dragningen hinner gå igenom för närmsta månad som inte är betald. Uppsägning bör därför ske innan 15’e varje månad för att undvika en extra betalning.
  • Sägs medlemskapet upp 31 Oktober är Nov redan är betalt och November blir sista månaden.Sägs medlemskapet upp 1 Nov är Nov redan är betalt och kunden kommer få en till betalning i slutet av november för December som blir sista månaden.
 • Frysning av Autogiro:
  • Frysning av autogiro som sker nära autogirodragningen i aktuell månad kan innebära att dragningen hinner gå igenom för närmsta månad som inte är betald.
  • För att frysa närmsta månad som ej är betald bör frysningen därför ske innan den 15’e varje månad. Frysning av februari bör därför ske innan 15’e januari.


Autogiro - Ej bundet

 • Inkluderar även föreskrifter för 'Autogiro - Bundet helår'.
 • 1 månad uppsägningstid.
 • Kan max frysas 3 månader per kalenderår.


Frysa / Pausa kort

 • Kostar 200 kr.
 • Satt slutdatum på frysning går inte att ändras i efterhand

 • Kort fryses hela månader (t.ex. 1 januari - 1 februari)


Frysa / Pausa Kort - vid Skada

 • Har du skadat dig/blivit sjuk som gör att du inte kan träna kan du frysa kortet utan kostnad.
 • Intyg från läkare behövs.
 • Maxlängd på frysning är 6 månader.
 • Satt slutdatum på frysning går inte att ändras i efterhand

Klättring


Klättringen består av bouldering som, till skillnad mot repklättring, utövas på lägre höjder över en tjockmatta istället för rep och sele som säkring. Tjockmattan dämpar fall men klättringen sker på egen risk så klättrar du utanför bemannade öppettider ha gärna med en klätterpartner.


Klätterskor

För att klättra krävs det att man använder klätterskor, detta ingår inte i priset men går att hyra under bemannade öppettider.


Det finns klätterskor att hyra även utanför våra bemannade öpettider, du provar själv ut och swishar för dem. Köper du ett dagsinträde via webbshopen kan du även välja till skor direkt i köpet.

Beachplaner


Som medlem hos Modulen bokar man beachplaner gratis.


Dock måste alla som är med och spelar antingen vara medlemmar eller betala en engångsavgift på 80kr/person och timme, vid spel utanför bemannade öppettider görs betalningen med swish, vid bemannade öppettider går det även bra att betala med kort. Betalningen ska göras innan passet och inte efter.


Exempel:

Person A(medlem) bokar en beachplan och tar med sig person B(medlem) och person C(inte medlem). A och B spelar gratis(då de redan betalat i form av medlemskap) medans C får betala 90 kr/timme och plan.


Regler vid bokning som medlem


 1. Personen som bokar ska vara med och spela.
 2. Beachplanerna ska alltid bokas innan beträdning. Även om det inte är någon som spelar för tillfället. Detta då det kan vara spelare på ingång som är sena eller om planerna skulle vara avstängda av någon anledning(vilket då märks genom att det inte finns tider att boka).
 3. Efter avslutat pass ska sanden jämnas till med krattorna/skraporna som finns i hallen. Detta för att nästa spelare ska få en trevlig upplevelse. 
 4. Bocciaklot och Badmintonrack/bollar ska lämnas utanför planerna efter avsluta pass.
 5. Om beachvolleynät har plockats ner för att spela fotboll/handboll ska dess sättas upp igen efter avslutat pass.
 6. Betalning för ej medlemmar ska göras innan passet och inte efter.
 7. Barn under 7 år får utan extra kostnad vistas på bokad beachplan tillsammans med betalande vuxen, ett barn / vuxen.
 8. Man håller sig på sin bokade plan så gott det går för att slippa kratta angränsande planer.

Bastu


Bastu som delas av både damer och herrar ingår i medlemskapet, det är upp till besökarna att själva starta bastun, för information om hur det går till fråga personal under bemannade öppettider.


Badkläder eller handuk som täcker de privata delarna måste används.

Logga in besöket


När en medlem anländer till anläggningen ska besöket loggas in, detta göras genom att man i Gymcontrol appen öppnar anläggningens dörr(görs även om dörren är öppen). På så vis registreras besöket i systemet, stickprover på gjord inloggning kan göras och straffåtgärder kan vidtas vid upprepad miss att logga in.

Misskötsel - avstängning /straffavgift


Anläggningen har kameror med molnbaserad backup och misskötsel kan innebära avstängning utan ersättning och eller straffavgifter.


Stickprover genomföras varpå medlemskap eller redan gjord betalning ska kunna visas upp. All form av betalning/inloggning ska alltså göras innan passet och inte efter.


Exempel på misskötsel:

 • Nedskräpning.
 • Vistas på ställen markerade med personal / ej tillträde etc, t.ex. bakom klätterväggarna, ovanpå omklädningsrummen, förråd, i receptionen etc.
 • Beträda beachplanerna utan att ha en aktiv bokning.
 • Lämna kvar utrustning på beachen som inte ska vara där.
 • Ej kratta efter sig på beachen.
 • Släppa in ej betalande besökare, undantag för dina bekanta icke medlemmar som ska spela beachvolley med dig, så länge som de betalar för sig.
 • Utanför ordinarie öppettider ska varje besökare själv låsa upp och öppna dörren även om besökaren bakom dig ber dig hålla uppe dörren och påstår att hen är medlem.


Skadegörelse och stöld polisanmäls självklart.