Bouldering regler

Svenska Klätterförbundets regler för bouldering


Även om bouldering sker nära marken så är det ändå viktigt att du som bouldrar tänker på din och andras säkerhet.


All träning sker på egen risk. Modulen ansvarar inte för skada som åsamkats kunden p.g.a. olycksfall till följd av annan kunds agerande eller underlåtenhet att följa ordningsregler och säkerhetsföreskrifter. Läs mer under Avtalsvillkor.

Var uppmärksam


Stå aldrig under någon som boulderar.

Titta alltid uppåt när du går runt hörn och liknande.

Håll mattorna fria från föremål


Lämna aldrig utrustning på mattorna.

Landa på fötterna


Chansa aldrig mot ett grepp när du är högt uppe så du riskerar att falla okontrollerat.

Spotta varandra


Inomhus är spottarens främsta uppgift att hålla landningszonen fri.

Håll uppsikt över barnen


Boulderingmattorna ska aldrig användas som lekplats.

Lämna företräde


Klättra aldrig under någon.

Klättrare på väggen har alltid företräde.

Klättra ner


Klättra ner så långt du kan för att minska belastningen på rygg och knän vid nedhop.