Förhållningsregler Beachplaner

Förhållningsregler


Nedan regler är till för allas trevnad.

Följs inte reglerna kan det resultera i extra avgifter för personen som gjorde bokningen eller att besökarna får lämna hallen.

Upprepade överträdelser kan resultera i portning samt indragning av eventuellt klippkort, utan ersättning för kvarvarande klipp.


Ansvarig

Generellt sett är personen som bokar ytterst ansvarig för att sitt sällskap följer reglerna.

Eventuella straffavgifter faktureras bokaren.


Träning på egen risk

All träning sker på egen risk. Modulen ansvarar inte för skada som åsamkats kunden p.g.a. olycksfall till följd av annan kunds agerande eller underlåtenhet att följa ordningsregler och säkerhetsföreskrifter. Läs mer under Avtalsvillkor.


Max antal spelare per plan

Max 12 personer per bokad plan, för att undvika trängsel mellan planer.

Planen inkluderar ca 1 meter utanför det linjerade spelutrymment.

Om sällskapet redan är 12 spelare och har åskådare så ska dessa förhålla sig utanför sandytan på andra sidan Bollstopsnätet.


Undvik att störa andra planer

Att bollar flyger snett då och då får man räkna med men vänta med att hämta tillbaka din boll tills du ser att du kan göra det utan att störa ett pågående spel.

Dock är det upp till varje spelare att göra så gott hen kan för att hålla bollen på rätt plan.

Vid upprepade störningar som hindrar ert spel alldeles för mycket informera de som stör och om det inte hjälper uppsök personal.


Vid början av bokat pass

Banorna är anpassade för beachvolleyboll och ska alltid vara förberedda för detta vid början av varje pass. 
Besökaren väljer vid bokning att spela Volleyboll, Handboll, Fotboll eller Badminton.

Om något annat än volleyboll väljs ansvarar besökaren för att ta ner nätet och ställa fram mål om så önskas.

Innan passet är slut ska eventuella mål plockas undan och beachvolleynätet upp igen om inte nästa sällskap säger något annat.


Återställ beachplanen efter avslutat pass

Se till att avsluta spelet i god tid för att hinna med att återställa planen till Beachvolley utförande för nästa sällskap.

Innan avslutat pass ska beachplanen vara redo för nästa besökare att gå på, vilket innebär:

 • Sanden på planen är tilljämnad med de stora skraporna som finns längs med väggarna.
 • Om sällskapet har spelat något annat än volleyboll ska eventuella fotbolls/handbolls- mål vara placerade utanför sandytan.
 • Beachvolleynätet ska vara återuppsatt på beachvolleystolparna.
 • Tidigare sällskap ska ha lämnat planen.

Bokningsinformation


 • Det finns inga Junior / Senior priser för bokning av beachplan.
 • Priserna är per bana och upp till 12 personer.
 • Tider släpps 2 veckor framåt i taget vid midnatt.
 • Vid bokning gör man valet att spela något av följande: 
  • Beachvolleyboll
  • Beachhandboll
  • Beachfotboll
  • Beachbadminton

Stående tid?


Vid intresse av stående tid för företag, skola eller ren träning kontakta John på mejl, telefon eller besök anläggningen.